Szolgalmi jog bejegyzés

szolgalmi_jog_bejegyzésA szolgalmi és használati jog bejegyzési vázrajzok az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban meghatározott szolgalmi jogok, földhasználati jog, valamint közérdekű használati jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, az ingatlanra vonatkozó több vagyonkezelői jog, villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog, vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog bejegyzésével kapcsolatos változási vázrajzok, a villamos-berendezések elhelyezését biztosító használati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges változási vázrajzok, átjárást lehetővé tevő átjárási szolgalmi jog bejegyzését lehetővé tévő vázrajza lehet. Ezek a jogok a tulajdoni lap III. oldalán, mint terhelések jelentkeznek. A biztosításuk nem kötelező, minden esetben a megegyezést rögzítő okirattal kiegészítve lehet a földhivatali átvezetésre benyújtani. Mivel a szolgalmi jog esetenként értékcsökkentő tényező egy ingatlan vonatkozásában ezért a létesítését anyagi ellenszolgáltatáshoz is lehet kötni. A szolgalmi-használati jogokat a 25/2013.(IV.16.) VM rendelet szerint a Földhivatalok a térképi nyilvántartás részeként kezelik.

Szolgalmi jog bejegyzését bizza ránk! Kérjen árajánlatot!